Vi kombinerar verksamhetsutveckling och utveckling av anpassade verktyg för organisationer i alla faser, storlekar och branscher


Våra kunders affärsprocesser är värdefulla. Ibland är de en förutsättning för deras framgång. Ofta har de försökt hitta färdiga system som löser deras behov. Inte sällan måste de förändra sina processer för att passa någon annans modell.

Vi säljer aldrig färdiga system

Tillsammans med våra kunder identifierar vi specifika behov och problem. Sedan utvecklar vi på mycket kort tid ett verktyg som kunden får pröva. Vid den första delleveransen avgör kunden vad som blev rätt och vad som behöver justeras. Med den informationen levererar vi nästa version.


Den iterativa processen leder på kort tid till ett användbart verktyg, med utbildning och förankring av personalen som viktig biprodukt. En manual blir ofta överflödig eftersom vi bygger på kundens befintliga processer.

Hur utvecklar man affärsverksamheten med IT som pådrivare och väsentligt medel? Hur kan teorier, modeller och metoder främja en hållbar verksamhetsutveckling?


Vi är IT-bolaget som är specialiserat på verksamhetsutveckling. Eller möjligen är vi Verksamhetsutvecklingsbolaget som bygger anpassade verktyg. Vi tar bort skarven mellan managementkonsulterna och IT-leverantörerna.

“Två veckor efter det att vi uppgivet hade konstaterat att det inte gick, hade vi fått ett verktyg levererat”


“Eftersom vi fick exakt det vi efterfrågade, så behövde vi egentligen inte någon manual”

Gymkedja


Kontakt

  • Tellusborgsvägen 69
    SE-126 29 Hägersten
  • +46 (0) 8 410 246 50
  • info@atatiki.se